Encyklopedie Nápověda

mozaiková struktura  struktura hornin složených z přibližně stejně velkých zrn přímočaře omezených. Zvláště častá je u metamorfovaných hornin, kde se nazývá struktura granoblastická. Syn. dlažební struktura. @ obr. 158.

Křemenec - vlevo se zubovitou, vpravo s mozaikovou strukturou (@ obr. 226/6).

obr. Křemenec - vlevo se zubovitou, vpravo s mozaikovou strukturou (@ obr. 226/6).

Obr. 158.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

dlažební struktura

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007