Encyklopedie Nápověda

moře kamenné  nahromadění hrubého horninového materiálu na temenech nebo mírných svazích hor bez skalních srázů nad nimi. Kamenná moře vznikají v horách nebo polárních oblastech; v našich zemích obvykle jako výsledek pleistocenního mrazového zvětrávání. Podle velikosti materiálu se rozlišuje např. balvanové nebo blokové moře. Syn. skalní moře. ledovec kamenný.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ledovec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007