Encyklopedie Nápověda

modus  1. nejčastější hodnota souboru; např. u klastických sedimentů je to nejhojněji zastoupená zrnitostní frakce (@ obr. 70). Syn. modální třída. Je-li sediment dobře vytříděn, jeví jen jednozrnitostní maximum, tzn. je monomodální; špatně vytříděné sedimenty jsou bimodální, popř. polymodální (obr. 134);

2. hmotnostní procento jednotlivých minerálů skládajících horninu (obvykle se užívá jen pro magmatity). Toto hmotnostní složení lze vypočítat z objemového zastoupení jednotlivých minerálů (násobením jejich hustotou a přepočtením na 100 %). Stanovení objemového složení se nazývá modální analýza a provádí se a) rozdrcením horniny, separací minerálů a počítáním nebo vážením jejich zrn, b) geometrickou analýzou výbrusů (bodovou nebo lineární), c) výpočtem z chemické analýzy, d) odhadem z výbrusů (obr. 135).

Histogram (příklad užití k vyjádření zrnitostního složení písku).

obr. Histogram (příklad užití k vyjádření zrnitostního složení písku).

Obr. 70.   Nejhojnější frakce (1/4 až 1/2 mm) se nazývá modus.Příklady (histogramy) monomodálního, tj. dobře vytříděného sedimentu (vlevo), a polymodálního, tj. špatně vytříděného sedimentu (vpravo).

obr. Příklady (histogramy) monomodálního, tj. dobře vytříděného sedimentu (vlevo), a polymodálního, tj. špatně vytříděného sedimentu (vpravo).

Obr. 134.  Tabulka pro odhad zastoupení minerálních složek v hornině, makroskopic. y nebo mikroskopicky (z výbrusu horniny).

obr. Tabulka pro odhad zastoupení minerálních složek v hornině, makroskopic. y nebo mikroskopicky (z výbrusu horniny).

Obr. 135.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

modální monomodální polymodální

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007