Encyklopedie Nápověda

mlži  (Bivalvia, též Lamellibranchiata nebo Pelecypodá), významná třída mořských i sladkovodních měkkýšů, jejichž schránka se skládá ze dvou bilaterálně symetrických, vápnitých (převážně aragonitových) misek (obr. 133). Misky jsou často stejné velikosti, většinou nepřesahující 10 cm. Mlži jsou přisedlí na skalách, nebo se pohybují po dně či jsou v něm zavrtáni. Jsou známí od spodního kambria, mnozí mají stratigrafický význam a někteří se uplatnili i horninotvorně (např. ústřicové nebo rudistové vápence, lasturnatý vápenec triasu).

Příklady schránek mlžů

obr. Příklady schránek mlžů

Obr. 133.  1 - pohled dovnitř misky rodu Nucula (silur-recent) s dobře patrnou zámkovou linií; ta slouží k pevnému spojení obou misek a na jejích koncích jsou svalové vtisky (tečkované), 2 - Pecten (eocén-recent), 3 - Cardiola (silur-devon). Různá měřítka. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

Lamellibranchiata měkkýši

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007