Encyklopedie Nápověda

mineralogie  věda o minerálech (nerostech), studující zejména jejich vlastnosti, složení a vznik. Dělí se na řadu dílčích oborů, jako krystalografii, optickou mineralogii (studium optických vlasností, jako lomu, dvojlomu atd.), systematickou mineralogii (popisující a třídící jednotlivé minerály), experimentální mineralogii (zabývající se mj. syntézou minerálů) apod.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

krystalografie

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007