Encyklopedie Nápověda

metakvarcit  metamorfovaný klastický sediment bohatý křemenem (zvláště křemenné a podobné pískovce). Často obsahuje příměs sericitu, muskovitu, grafitu atd.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

itabirit kvarcit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007