Encyklopedie Nápověda

mechovky  (Bryozoa) - kmen převážně mořských organismů, jehož jedinci (zooidi) vytvářejí kolonii (zooecium) 5 až 150 mm velkou; kolonie bývají různého tvaru, často povlékají (inkrustují) na způsob mechu dno, schránky jiných živočichů apod. Kolonie jsou chitinózní nebo vápnité; ve fosilním stavu jsou známé jen vápnité schránky (obr. 127), které jsou někdy i útesotvorné. Mechovky známe od kambria výše.

Mechovky (Bryozoa) -typy kolonií. Různá měřítka.

obr. Mechovky (Bryozoa) -typy kolonií. Různá měřítka.

Obr. 127.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

Bryozoa

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007