Encyklopedie Nápověda

mandlovcová textura  textura výlevných magmatitů, jejichž dutiny (1 až 300 mm velké) zbylé po plynech byly v různé míře vyplněny druhotnými minerály (kalcit, SiO2, zeolity aj. - @ obr. 56). Syn. amygdaloidní struktura.

Geoda vzniklá částečným vyplněním dutiny po plynu v magmatitu (řez).

obr. Geoda vzniklá částečným vyplněním dutiny po plynu v magmatitu (řez).

Obr. 56.  Skládá se z vnější chalcedonové vrstvy (ch) a z vnitřní vrstvy krystalů křemene (k) čnějicích do dutiny (d). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

amygdaloidní

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007