Encyklopedie Nápověda

lupek  nejasně definované, v podstatě nevhodné označení některých jílovců, zvláště vrstevnatých a střípkovitě se rozpadajících.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007