Encyklopedie Nápověda

lakolit  magmatické těleso dómovitého až bochníkovitého tvaru, vzniklé intruzí (nejčastěji kyselých magmat) do mírně ukloněných až vodorovných vrstev (obr. 116). Dno intruze bývá více méně ploché, kdežto strop nápadně vyklenut až rozlámán.

Lakolit

obr. Lakolit

Obr. 116.  1 - normální, 2 - cedrového typu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

bysmalit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007