Encyklopedie Nápověda

kyanit  neboli disten je Al-silikát stejného chemického složení jako andalusi a sillimani. Vyskytuje se zejména v regionálně metamorfovaných jílovitých sedimentech a vzniká za vysokých tlaků (obr. 129). Využívá se jako žáruvzdorná surovina těžená ze zvětralin rul.

Pole stálosti některých metamorfních minerálů

obr. Pole stálosti některých metamorfních minerálů

Obr. 129.  p - tlak, t - teplota. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

andalusit sillimanit

Na tento termín se odkazuje

disten

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007