Encyklopedie Nápověda

kutnohorské krystalinikum  svrchněproterozoická jednotka při s. a sv. okraji jádra Českého masívu. Od moldanubika je oddělená tektonicky (ratajskou zónou) a liší se od něho nižší metamorfózou. Obsahuje hlavně ortoruly, svorové ruly a svory.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007