Encyklopedie Nápověda

kuesta  geomorfologický útvar tvořený mocnou, poměrně odolnou vrstvou s mírným úklonem. Ta vytváří dlouhý hřbet, jehož jedna strana je mírně ukloněna paralelně s úklonem vrstvy, druhá jeví strmý úklon napříč vrstevnatosti; je to čelo kuesty neboli její eskarpment (obr. 109).

Závislost reliéfu na geologické stavbě

obr. Závislost reliéfu na geologické stavbě

Obr. 109.  Terén s jednostranně (monoklinálně) ukloněnými vrstvami a s vrstvami vodorovnými (tabulová stavba). k1, 2, 3 - kuesta (kuesta k, je naříznuta obsekventním tokem), th - tabulová hora. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

eskarpment

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007