Encyklopedie Nápověda

krystalinikum  komplex krystalických hornin, tj. metamorfitů a magmatitů (především granitoidů).

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007