Encyklopedie Nápověda

krystaličnost  stupeň ovlivnění vnější formy nerostu jeho atomární strukturou. Například SiO2 může jevit tyto formy:

1. krystalovou - dokonalé krystaly, tj. omezené krystalovými plochami;

2. krystalickou - nepravidelná zrna křemene se zákonitou atomární stavbou, avšak bez krystalových ploch;

3. kryptokrystalickou - chalcedon, tj. velice jemně krystalický agregát, jehož zrna jsou rozlišitelná jen při velkém zvětšení, a

4. amorfní - opál, v němž atomy jsou bez pravidelného uspořádání.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

amorfní

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007