Encyklopedie Nápověda

krypto-  (předpona) - značí skrytý, nezřetelný nebo neznámý. Např. kryptogenní značí nejasného původu, kryptokrystalické nebo kryptoklastické jsou horniny, u nichž lze pouze mikroskopicky rozpoznat jejich krystalickou nebo klastickou povahu. Kryptomagmatická ložiska jsou ložiska, jejichž matečný zdroj je tak vzdálený, že jej nelze určit.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007