Encyklopedie Nápověda

kryotektonika  mikrotektonické deformace vznikající v nestejnorodých půdách při jejich promrzávání.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007