Encyklopedie Nápověda

kryogenní  označení pochodů, jevů, textur apod. vznikajících při promrzávání, popř. protávání. Subst. kryogeneze.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007