Encyklopedie Nápověda

koroze  povrchové nahlodávání minerálních substancí jejich chemickým rozpouštěním, natavováním apod. Například mnohé minerály sedimentů jsou korodovány nebo rozpouštěny v průběhu diageneze (intrastratální rozpouštění), korodovány mohou být i celé horniny, jako sádrovce a vápence. Magmatická koroze je natavování vyrostlic v žitných a výlevných horninách.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

intrastratální

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007