Encyklopedie Nápověda

konvolutní textura  deformování lamin v antiklinály a široké synklinály uvnitř jedné vrstvy jemnozrnného, zvláště klastického sedimentu. Vzniká deformací v průběhu sedimentace (nastalo-li částečné ztekucení sedimentu), někdy i skluzovými pohyby i jinak; konvolutní textura je zvláště častá v turbiditech. obr. 96.

Konvolutní zvrstvení.

obr. Konvolutní zvrstvení.

Obr. 96.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007