Encyklopedie Nápověda

kondenzace vrstevního sledu  nápadné zmenšení mocnosti vrstevního sledu vyvolané zpomalením sedimentace. Všechny vrstvy jsou přítomny, jsou však anomálně slabé (nejde tedy o přerušení sedimentace neboli skrytou diskordanci).

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007