Encyklopedie Nápověda

komplex  složitá, obvykle petrograficky různorodá stratigrafická jednotka; termínu se užívá zejména v terénech tvořených metamorfity nebo magmatity.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007