Encyklopedie Nápověda

koloid  disperze velejemných částic (tzv. disperzní fáze) v disperzním prostředí. Je to stav přechodu mezi pravým roztokem a suspenzí, kdy velikost koloidních částic je tak malá (1 až 10 nm), že elektrické a jiné síly udržující je v disperzním prosí ředí jsou silnější než gravitační síly nutící je sedimentovat. Sedimentace koloidních částic neboli koagulace (též flokulace, vyvločkování, vysrážení) nastává při zvýšení teploty nebo při styku s elektrolyty (např. s mořskou vodou), kdy koloidní částice ztrácejí své elektrostatické náboje; proto koloidy přinášené řekami do moře v mořském prostředí koagulují. Jestliže disperzní (vodní) prostředí značné převládá nad disperzní fází, koloidní disperzní systém se nazývá sol, v opačném případě gel.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

flokulace koagulace sol

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007