Encyklopedie Nápověda

klimatické oblasti  rozlišují se tři základní typy:

1. oblast humidní - srážky jsou větší než odpařování a přebytek vody odtéká v povrchových tocích;

2. aridní - vypařování je větší než srážky (blíže aridní) a

3. nivální (sněžná) - padá více sněhu než se odpaří, tj. vznikají ledovce. Přechodní klimatické oblasti se nazývají semiaridní a semihumidní.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

aridní

Na tento termín se odkazuje

aridní humidní nivální semiaridní semihumidní

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007