Encyklopedie Nápověda

kladensko-rakovnická pánev   - (přesněji kladensko-slánsko-rakovnická pánev) součást středočeského permokarbonu zahrnující kromě kladenské a rakovnické pánve (oddělených novostrašeckým hřbetem) i severní části žihelské pánve. Obsahuje všechna čtyři souvrství středočeského permokarbonu (westfal C - svrchní stefan), jejichž mocnost dosahuje přes 1 400 m. Permokarbon, který je do značné míry pokryt uloženinami svrchní křídy, obsahuje uhelné sloje (v radnickém a lubenském souslojí) a žáruvzdorné jílovce (tzv. lupky). @ obr. 28.

Rozšíření limnického permokarbonu v Českém masívu (na povrchu někdy zakrytém křídou)

obr. Rozšíření limnického permokarbonu v Českém masívu (na povrchu někdy zakrytém křídou)

Obr. 28.  Pánve: m - manětinská, pl - plzeňská, r - radnická, ži - žihelská, rak - rakovnická, klad - kladenská, rou - roudnická, čk - českokamenická, mš - mšenská, mni - mnichovohradišťská, pk - podkrkonošská, vni - vnitrosudetská, po - poorlická. Brázdy: bl - blanická, b - boskovická. Silnou čarou jsou vyznačeny zlomy. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007