Encyklopedie Nápověda

kimerské vrásnění  alpínské orogeneze spadající do závěru triasu (vrásnění starokimerské) a na hranici jura/křída (vrásnění mladokimerské).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

mladokimerský starokimerský

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007