Encyklopedie Nápověda

kdyňský bazický komplex   - petrograficky heterogenní komplex původně složený z bazických vulkanitů (spilitů, jejich tufů aj. ), které byly kadomskou regionální metamorfózou přeměněny např. v zelené břidlice a amfibolity. Pozdně kadomského stáří jsou intruze dioritů a gabrodioritů. Svou pozicí je komplex vázán na křížení mariánskolázeňského a středočeského zlomu.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007