Encyklopedie Nápověda

kasiterit  prakticky velmi důležitý minerál (SnO2), který může obsahovat přes 75 % cínu. Vyskytuje se v kyselých magmatických horninách (především granitech a s nimi spjatých greisenech) a na žilných pneumatolytických ložiskách spolu s wolframitem, arzenopyritem, molybdenitem aj. , i v některých metamorfitech. Pro svou mechanickou odolnost a chemickou stálost se hromadí v aluviálních náplavech, z nichž je snadno oddělován pro svou vysokou hmotnost. U nás byl těžen v Krušných horách již od středověku (Cínovec. Horní Slavkov, Krupka). Velmi významná těžba je v Indonésii, Malajsku, Thajsku aj.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007