Encyklopedie Nápověda

karlovarský pluton  hlavní složka krušnohorského batolitu (plutonu) vystupující na ploše asi 1 000 km2, a to ve dvou tektonicky oddělených celcích, nejdecko-eibenstockém a slavkovském. Pláštěm jsou proterozoické a staropaleozoické metamorfity a v plutonu lze rozlišit

1. starší intruzivní komplex, tzv. horskou žulu (muskoviticko-biotitický adamellit až porfyrický granodiorit, stáří 300 mil. let);

2. mladší, tzv. krušnohorskou žulu (hrubozrnný až středně zrnitý granit, 270 mil. let). Tato mladší intruze je spjata s ložisky cínu a wolframu.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

nejdecko-eibenstocký masív

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007