Encyklopedie Nápověda

karbonizace  1. přírodní přeměna uhlí v koks v místech styku uhelné sloje s magmatickou intruzí;

2. umělá výroba koksu.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007