Encyklopedie Nápověda

karbonatizace  impregnace nebo zatlačování karbonátem (uhličitanem), nejčastěji kalcitem, např. v půdách nebo ve spilitech při přeměně plagioklasů.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007