Encyklopedie Nápověda

kar  okrouhlá, mísovitá deprese v závěru horských údolí, v níž se hromadí sníh, postupně se měnící ve firn až led. Mrazové zvětrávání spolu s deterzí (ledovec) rozšiřují a prohlubují kar. Jeho stěny se stávají strmými a skalní práh jej odděluje od níže ležícího ledovcového údolí. Po odtáni bývá kar často vyplněn jezerem.

Horský ledovec

obr. Horský ledovec

Obr. 285.  Ledovcové kary, čelní a boční morény. 
Text a obrázek: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Odkazy

ledovec

Na tento termín se odkazuje

ledovec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007