Encyklopedie Nápověda

kamenivo  drcený kámen pro stavební účely; jeho kvalita se řídí čs. normami.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007