Encyklopedie Nápověda

kalium-argonová metoda  (K-Ar metoda) určování absolutního stáří minerálů a hornin použitelné jen pro nerosty a horniny obsahující draslík; metoda je založena na rozpadu přirozeného radioaktivního izotopu 40K na 40Ar.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007