Encyklopedie Nápověda

kainitová hornina  hybridní evaporit obsahující hlavně halit (NaCl) a kainit (MgSO4 . KCl . 3H20) a těžený pro výrobu draselných hnojiv. Ukládá se spolu s dalšími K a Mg solemi v závěru krystalizace.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007