Encyklopedie Nápověda

hydrogeologická mapa  informuje zejména o výskytu podzemních vod a pramenů (obr. 78), často i o jejich vydatnosti a chemismu.

Přehledná hydrogeologická mapa severní Moravy (od státní hranice po linii Prostějov-Přerov-Ostrava)

obr. Přehledná hydrogeologická mapa severní Moravy (od státní hranice po linii Prostějov-Přerov-Ostrava)

Obr. 78.   1 - středně až vysoce propustné písky a štěrky, 2 - nepropustné spraše a hlíny, 3 - středně propustné svrchněkřídové slínovce s puklinovou porovitostí, 4 - paleozoické droby a břidlice se střední až nízkou puklinovou porovitostí, 5 - metamorfity s nízkou puklinovou porovitostí, 6 - granitoidy a ortoruly s nízkou až střední puklinovou porovitostí, 7 - minerální prameny 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007