Encyklopedie Nápověda

hustota  1. minerálů je většinou 2, 5 až 3, 7 g . cm -3, u rudních nerostů 4, 0 až 7, 5 g . cm-3 a zlata 16 až 19 g . cm -3;

2. hustota hornin kolísá v rozmezí 1, 2 až 3, 5 g . cm-3; nejnižší hodnoty mají sedimenty 1, 2 až 3, 0 g . cm-3 (pískovce 2, 65 až 2, 70, vápence a dolomity 2, 70 až 2, 90), u vyvřelin činí 1, 7 až 3, 5 g . cm-3 (granity 2, 60 až 2, 85, bazalty 2, 95 až 3, 15) a u metamorfovaných hornin 2, 4 až 3, 4 g . cm-3 (ruly 2, 60 až 3, 00, amfibolity 2, 75 až 3, 15). minerál, pevnost.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

minerál

Na tento termín se odkazuje

inženýrské vlastnosti hornin

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007