Encyklopedie Nápověda

hornina  zpevněná i nezpevněná akumulace minerální substance podílející se na složení zemské kůry. Může být složena z jediného minerál (monominerální hornina) nebo agregátu minerálních složek. Podle způsobu vzniku se horniny dělí na magmatické (vyvřelé), sedimentární (usazené) a metamorfované (přeměněné). @ obr. 75, barva hornin, odlučnost, struktura, textura, modus, inženýrské vlastnosti hornin.

Vznik hornin

obr. Vznik hornin

Obr. 75.  Hlavní pochody podílející se na vzniku hornin 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

minerál

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007