Encyklopedie Nápověda

hlíza  negenetické označení útvarů hlízovitého až kulovitého tvaru o velikosti několika centimetrů až decimetrů; např. pazourkové hlízy z křídy (obr. 108) - viz konkrece.

Sled vrstev křídy vícenásobně se opakující v uloženinách křídového

obr. Sled vrstev křídy vícenásobně se opakující v uloženinách křídového

Obr. 108.  Sled vrstev křídy (horniny) vícenásobně se opakující (v různě úplném vývoji) v uloženinách křídového stáří. Etretat, Francie. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007