Encyklopedie Nápověda

hematit  (Fe2O3) akcesorie některých magmatických hornin, součást hydrotermálních žil, hlavně však významná složka sedimentárních železných rud (u nás např. v Barrandienu). Vzniká-li druhotně, např. oxidačním rozkladem nebo metasomaticky, mluví se o hematitizaci. Syn. krevel.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

krevel

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007