Encyklopedie Nápověda

hardground  charakteristické zpevnění karbonátového sedimentu na mořském dně při nápadném zpomalení nebo spíše přerušení sedimentace (např. působením mořských proudů). Vyznačuje se přítomností kůr Fe a Mn oxidů, někdy glaukonitu nebo fosfátu, hojností biogenních struktur (stopy vrtání, obrůstání) nebo i rozpouštění; @ obr. 108.

Sled vrstev křídy vícenásobně se opakující v uloženinách křídového

obr. Sled vrstev křídy vícenásobně se opakující v uloženinách křídového

Obr. 108.  Sled vrstev křídy (horniny) vícenásobně se opakující (v různě úplném vývoji) v uloženinách křídového stáří. Etretat, Francie. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007