Encyklopedie Nápověda

hákování  deformace hornin (zejména ohnutí vrstev) na zemském povrchu, způsobené posouváním po svahu (obr. 69). U nás byly tyto pohyby hornin a jejich zvětralin zvláště účinné v období periglaciálního klimatu.

Hákování vrstev

obr. Hákování vrstev

Obr. 69.  Uplatňuje se především u měkkých vrstev, zvláště břidlic. Může být příčinou chybného stanovení jejich úklonu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007