Encyklopedie Nápověda

habitus  tvar tělesa,   zejména  krystalický,   např. prismatický nebo tabulkovitý habitus (obr. 68).

Habitus krystalů

obr. Habitus krystalů

Obr. 68.  Habitus krystalů: prizmatický, pyramidální a tabulkový. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007