Encyklopedie Nápověda

graptolitové břidlice  šedočerné, jílové, někdy vápnité břidlice s hojným organickým uhlíkem, zbytky graptolitů a pyritem. U nás zvláště časté v Barrandienu.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007