Encyklopedie Nápověda

graptoliti  (Graptolitha) skupina vyhynulých mořských živočichů budujících kolonie (neboli rabdosomy) chitinózních schránek. Nejdůležitějšími zástupci jsou Graptoloidea neboli graptoliti s. s. a Dendroidea neboli dendroidi (obr. 66, 67). Zatímco dendroidi vytvářeli přisedlé kolonie, graptoliti s. s. žili planktonním způsobem a jsou mimořádně důležitými vůdčími zkamenělinami. Žili od sp. ordoviku do sp. devonu.

Graptoliti

obr. Graptoliti

Obr. 66.   1 - schéma kolonie rabdosomů s plovákem, který ji nadnášel, 2, 3, 4 - různé typy rabdosomů. Rozdílné zvětšení.Dendroidi - charakteristické tvary kolonií. Slabě zmenšeno.

obr. Dendroidi - charakteristické tvary kolonií. Slabě zmenšeno.

Obr. 67.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

Dendroidea rabdosom

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007