Encyklopedie Nápověda

granoblastická struktura  struktura metamorfovaných hornin složených z přibližně stejně velkých zrn bez výraznější přednostní orientace. Jsou-li jednotlivá zrna omezena přímočaře, mluví se o struktuře dlažební neboli mozaikové či rohovcové, je-li styk zazubený, jde o strukturu zubovitou. @ obr. 158.

Křemenec - vlevo se zubovitou, vpravo s mozaikovou strukturou (@ obr. 226/6).

obr. Křemenec - vlevo se zubovitou, vpravo s mozaikovou strukturou (@ obr. 226/6).

Obr. 158.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007