Encyklopedie Nápověda

granát  nezosilikát všeobecného složení R32+ R23+ (SiO4)3, kdy R2+jsou Fe2+, Mg, Mn2+ a R3+ jsou Fe3+ , Al nebo Cr. Granáty jsou krychlové (obr. 62) a běžně se řadí do dvou skupin -pyralspitové a ugranditové (názvy vytvořené uměle ze začátků jmen minerálů). Pyralspity: pyrop (Mg?Al granát obvykle s Fe), almandin (Fe2+, Al) a spessartin (Mn2+, Al); ugrandity: uvarovit (Ca, Cr), grosulár (Ca, Al) a andradit (Ca, Fe3+). Izomorfním míšením krajních složek vznikají v obou skupinách minerály proměnlivého složení, avšak mísivost obou skupin je omezena. Některé odrůdy mají vlastní jména, tak např. melanit je černý andradit s Ti, hessonit je žlutá až červená odrůda grosuláru. Granát je poměrně odolný minerál, a proto je častou složkou těžkých minerálů v sedimentech. Metamorfované horniny složené převážně z granátu se nazývají granátit (granátovec) a mohou být předmětem těžby, neboť granát nalézá uplatnění jako abrazívum. Čiré granáty jsou hledanými drahokamy; u nás se těží tzv. český granát, což je krvavě červený pyrop, nalézaný v oblasti Českého středohoří.

Typické krystalové tvary granátu

obr. Typické krystalové tvary granátu

Obr. 62.   1 - dvanáctistěn kosočverečný, 2 - čtyřiadvacetistěn deltoidový. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

almandin andradit grosulár hessonit melanit pyrop spessartin uvarovit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007