Encyklopedie Nápověda

goethit  neobyčejně rozšířený minerál (a-FeO(OH)) vznikající zvětráváním a rozkladem minerálů obsahujících železo. Někdy tvoří celá ložiska, těžená jako hodnotná železná ruda.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007