Encyklopedie Nápověda

glejová půda  (glej) půda občas zcela prosycená vodou; nastává v ní redukce sloučenin železa, což vyvolává charakteristickou skvrnitost půdy. Střídá-li se zamokření se silným vysušením, vzniká pseudoglej (obsahuje četné limonitové konkrece). Glejové půdy patří k viz semiterestrickým půdám.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

pseudoglejová půda semiterestrické (polosuchozemské) půdy

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007