Encyklopedie Nápověda

glaukonit  hydratovaný silikát (obsahující K a Fe) ze skupiny dioktaedrických viz jílových slíd, prakticky totožný se seladonitem. Je hojný v sedimentech, kde se vyskytuje jako tmavě zelená zaoblená zrníčka autigenního původu. Většinou vzniká v mořském prostředí ve slabě redukčních podmínkách při pomalé sedimentaci. Pro své sorpční vlastnosti nalézá i praktické uplatnění; glaukonitické písky slouží ve slévárenství. viz též jílové minerály.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

seladonit

Na tento termín se odkazuje

seladonit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007